Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Δεκ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €381,6 εκ., εκ των οποίων €287,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €94,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €112,3 εκ., εκ των οποίων €50,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €61,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση