Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/12/2017
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου, 2016 (Τόμοι I-IV)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2016.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου με τους εμπορικούς της εταίρους για το 2016. Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις τόμους. Οι Tόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙI περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ, Χ-ΧV και XVI-XXI της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αντίστοιχα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Tόμος ΙV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Η έκθεση παρέχει επίσης συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Η έκθεση ‘‘Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου της Κύπρου (Τόμοι Ι-IV)’’ για το 2016 είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος Εκδόσεις.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση