Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €383,9 εκ., εκ των οποίων €302,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €81,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €102,2 εκ., εκ των οποίων €50,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €52,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση