Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/08/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μάιος 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Μάιο 2010 ανήλθε στις 124,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με το Μάιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 118,7 μονάδες, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το Μάιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση