Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στις 135,0 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 124,5 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση