Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/03/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιαν 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €334,1 εκ., εκ των οποίων €245,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €88,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €110,6 εκ., εκ των οποίων €54,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €55,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση