Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Σεπ 2018

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 σημείωσαν αύξηση 13,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία, καθώς και στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Ασφάλτου, Βαρέος Μαζούτ και Πετρελαίου Κίνησης. Αντίθετα, πτώση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Bενζίνης και Ελαφρού Μαζούτ, καθώς και στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν πτώση 8,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση