Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/04/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μαρ 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάρτιο 2014 ανήλθε στις 105,4 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάρτιο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,3 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση