Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Απρ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €436,1 εκ., εκ των οποίων €321,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €114,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €154,6 εκ., εκ των οποίων €64,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €89,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση