Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/02/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2000
26/02/04

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση “Απογραφή Βιομηχανίας 2000”.

Η έκδοση αυτή περιέχει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία των εξελίξεων στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα μεταλλεία και λατομεία και τον ηλεκτρισμό και υδατοπρομήθεια.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς Κ£5,00 το αντίτυπο.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση