Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Οκτ 2009
10/12/2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €472,9εκ., εκ των οποίων €356,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €116,9εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €84,7εκ., εκ των οποίων €52,9εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €31,8εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση