Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μαρ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Μάρτιο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €559,7εκ., εκ των οποίων €368,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €191,7εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,4εκ., εκ των οποίων €59,2εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €46,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση