Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/07/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ανήλθαν σε £588,4 εκ. σε σύγκριση με £582,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £124,4 εκ. σε σύγκριση με £143,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £464,0 εκ. σε σύγκριση με £438,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £525,4 εκ. σε σύγκριση με £523,5 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τους πρώτους τρεις μήνες του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £174,3 εκ. ή 33,2% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £144,8 εκ. ή 27,6%, τα πετρελαιοειδή με £60,6 εκ. ή 11,5%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £59,0 εκ. ή 11,2% και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £57,3 εκ. ή 10,9%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £58,9 εκ. σε σύγκριση με £56,3 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £65,5 εκ. σε σύγκριση με £87,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2002 ήταν £43,6 εκ. ή 76,4% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων £12,8 εκ..

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2002 η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £292,2 εκ. ή 49,7%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £29,4 εκ. ή 51,4% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση