Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/06/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Απρ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €493,0 εκ., εκ των οποίων €322,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €170,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €138,3 εκ., εκ των οποίων €71,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €66,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση