Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/08/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, 2ο Τριμηνο 2019

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημείωσε μείωση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο κατά 5,5% κατέγραψαν η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, 4,3% οι πλωτές μεταφορές, 3,7% οι χερσαίες μεταφορές και 1,4% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, ενώ μείωση της τάξης του 43,6% σημειώθηκε στις αεροπορικές μεταφορές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατέγραψε μείωση της τάξης του 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση