Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/12/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2009
07/12/2009

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2009 ανήλθε στις 131,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 13,9% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 121,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 12,5% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2008.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση