Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/05/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡ 2008 (ΠΡΟΚ)
12/05/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάρτιο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €600,0 εκ., εκ των οποίων €393,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €206,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €88,3 εκ., εκ των οποίων €58,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €30,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση