Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουλ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €501,0 εκ., εκ των οποίων €341,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €159,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €100,5 εκ., εκ των οποίων €63,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €36,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση