Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



11/10/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2006 (ΠΡΟΚ)
11/10/2006


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £258,6 εκ., εκ των οποίων £161,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £96,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £43,1εκ., εκ των οποίων £24,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £18,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.














Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση