Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/02/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΙΑΝ - ΣΕΠ 2003
18/02/2004

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση “Στατιστικές Εισαγωγών και Εξαγωγών” για τη περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, 2003 και είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £4=.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος, ποσότητα και αξία, όπως επίσης και συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου.

Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό μας εμπόριο είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση