Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/02/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Φορτίου, 3ο Τριμηνο 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Τόσο οι εθνικές όσο και οι διεθνείς μεταφορές φορτίου κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018 παρουσίασαν αύξηση στο συνολικό βάρος των προϊόντων που διακινήθηκε κατά 3,8% και 9,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση