Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2009
31/08/2009


Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Ιούνιο 2009 ανήλθε στις 110,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 5,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 106,1 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 9,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2008.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση