Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μάιος 2009
10/07/2009


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Μάιο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €478,6εκ., εκ των οποίων €352,9εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €125,7εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €90,4εκ., εκ των οποίων €61,1εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €29,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση