Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/09/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουλ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €564,2 εκ., εκ των οποίων €385,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €178,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €305,7 εκ., εκ των οποίων €126,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €179,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση