Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/05/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Φεβ 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Φεβρουάριο 2010 ανήλθε στις 108,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 4,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 101,8 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 6,8% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2009.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση