Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Απρ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €574,0 εκ., εκ των οποίων €371,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €202,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €188,8 εκ., εκ των οποίων €95,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €93,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση