Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/12/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2004 (ΠΡΟΚ)
03/12/2004Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Σεπτέμβριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £221,7 εκ., εκ των οποίων £152,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £69,6 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £38,3 εκ., εκ των οποίων £17,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £21,0 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση