Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας26/02/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2010 ανήλθε στις 119,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009.

Για το μήνα Ιανουάριο 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2009.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 116,4 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση 0,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση