Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/10/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Αυγ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €513,3 εκ., εκ των οποίων €343,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €169,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €78,5 εκ., εκ των οποίων €51,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €26,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση