Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/03/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2008 (ΠΡΟΚ)
11/03/2008


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €547,2 εκ., εκ των οποίων €342,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €204,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €86,0 εκ., εκ των οποίων €61,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €24,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση