Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/07/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Ιουν 2018

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 σημείωσαν πτώση 2,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία, καθώς και στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Υγραερίου και Πετρελαίου Κίνησης. Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα, καθώς και στις πωλήσεις Ασφάλτου, Ελαφρού Μαζούτ και Βενζίνης. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν άνοδο 16,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση