Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2009
30/06/2009

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Απρίλιο 2009 ανήλθε στις 92,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 10,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 9,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 93,7 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 13,4% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση