Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/07/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μάιος 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €431,4 εκ., εκ των οποίων €281,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €150,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €181,1 εκ., εκ των οποίων €70,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €110,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση