Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/08/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Ιουν 2010

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε στις 108,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 1,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 103,2 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 2,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση