Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/08/2009
Νέα Έκδοση: Στατιστικές Βιομηχανίας, 2008
28/08/2009


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της ετήσιας έκθεσης “Στατιστικές Βιομηχανίας, 2008”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τα μεταλλεία και λατομεία και την παροχή ηλεκτρισμού και νερού.

O τομέας κατά το 2008 συνέχισε την ανάκαμψή του σε πιο υψηλούς ρυθμούς από το 2007. Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2008 (με βάση την προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αγοράς 2000 με τη μεθοδολογία της αλυσιδωτής σύνδεσης) στο σύνολο του τομέα υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με αύξηση 1,6% το 2007. Για τη μεταποίηση υπολογίζεται αύξηση 3,3%, για τα μεταλλεία και λατομεία αύξηση 5,5% και για τον ηλεκτρισμό, υγραέριο και υδατοπρομήθεια επίσης αύξηση 4,8%.

Οι κυριότερες εξελίξεις για τον κάθε τομέα κατά το 2008 ήταν:

Μεταλλεία και Λατομεία

Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων κατά το 2007 αυξήθηκε κατά 14,3% σε τρέχουσες τιμές αγοράς σε σύγκριση με το 2007. Υπολογίζεται ότι η προστιθέμενη αξία του τομέα αυξήθηκε από τα €52,2 εκατομμύρια το 2007 στα €59,7 εκατομμύρια το 2008.

Μεταποίηση

H προστιθέμενη αξία του τομέα της μεταποίησης σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε το 2008 τα €1.345,8 εκατομμύρια σε σχέση με €1.225,3 εκατομμύρια το 2007 σημειώνοντας αύξηση 9,8%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ανάπτυξη των κλάδων των τροφίμων, ποτών και καπνού και των άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.

Οι βιομηχανίες ειδών διατροφής, ποτών και καπνού, που παραδοσιακά αποτελούν το μεγαλύτερο υποτομέα, το 2008 συνέβαλαν κατά 32,6% στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης σε σχέση με 31,2% το 2007. Η προστιθέμενη αξία σημείωσε αύξηση 14,7% φθάνοντας τα €438,8 εκατομμύρια σε σχέση με €382,7 εκατομμύρια το 2007 σε τρέχουσες τιμές αγοράς. H συνεχιζόμενη αύξηση στον τομέα των κατασκευών βοήθησε στο να αυξηθεί η συνεισφορά του κλάδου των άλλων μη μεταλλικών προϊόντων στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης και να φθάσει τα €217,7 εκατομμύρια σε σχέση με €201,1 εκατομμύρια το 2007 σε τρέχουσες τιμές αγοράς, παρουσιάζοντας 8,3% αύξηση. Αυτό βοήθησε τον κλάδο να παραμείνει σαν ο δεύτερος μεγαλύτερος υποτομέας της μεταποίησης.

O δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς αυξήθηκε κατά 7,5% το 2008 σε σύγκριση με άνοδο 4,5% το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται σε αύξηση 8,2% στις τιμές της εγχώριας αγοράς και 1,6% στις τιμές των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν στα €422,6 εκατομμύρια από €374,2 εκατομμύρια το 2007. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν το 56,2% του συνόλου των εξαγωγών, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής το 15,9% και οι εξαγωγές σε άλλες χώρες το 27,9%.

Οι πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις του τομέα το 2008 αυξήθηκαν σημαντικά στα €210,5 εκατομμύρια σε σύγκριση με €188,6 εκατομμύρια το 2007. Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτέλεσαν το 53,2% του συνόλου, σε κτίρια και οικοδομές το 31,7% και σε μεταφορικά μέσα το υπόλοιπο 15,1%.

H απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε στις 37,4 χιλιάδες άτομα σε σύγκριση με 37,1 χιλιάδες άτομα το 2007. Το ποσοστό ανεργίας του τομέα στο σύνολο της ανεργίας στην οικονομία ανέρχεται στο 7,8%, με το μέσο αριθμό ανέργων να φθάνει τα 1.133 άτομα το 2008 σε σύγκριση με 1.433 το 2007.

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

Κατά το 2008 παρατηρήθηκε αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης στον τομέα, που υπολογίζεται σε 3,4% σε σύγκριση με 11,6% το 2007. Η προστιθέμενη αξία του τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς έφτασε τα €321,8 εκατομμύρια.

Οι πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 6,0% και έφθασαν στα 4.555,8 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2008 σε σύγκριση με 4.298,3 εκατομμύρια κιλοβατώρες το 2007. H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 4,7%, για άντληση νερού κατά 14,3% και για οδικό φωτισμό κατά 10,4%.

H κατανάλωση νερού στις πόλεις υπολογίζεται ότι έχει μειωθεί κατά 6,1% στα 30,2 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με 32,2 εκατομμύρια τόνους το 2007.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13,50 το αντίτυπο. Επίσης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση