Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μαρ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2017, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €689,7 εκ., εκ των οποίων €410,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €279,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €228,6 εκ., εκ των οποίων €86,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €142,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση