Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/09/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2007 (ΠΡΟΚ)
14/09/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούλιο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £310,3 εκ., εκ των οποίων £205,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £104,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £49,0 εκ., εκ των οποίων £32,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £16,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση