Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/08/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουν 2009
10/08/2009


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €462,2εκ., εκ των οποίων €329,4εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €132,8εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €81,8εκ., εκ των οποίων €52,1εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €29,7εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση