Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/04/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Φεβ 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €610,4 εκ., εκ των οποίων €410,0 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €200,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €186,3 εκ., εκ των οποίων €75,3 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €111,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση