Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/09/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2005 (ΠΡΟΚ)
16/09/2005Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούλιο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £234,8 εκ., εκ των οποίων £156,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £78,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £55,6 εκ., εκ των οποίων £36,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £19,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση