Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μάιος 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €512,5εκ., εκ των οποίων €352,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €160,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €94,3εκ., εκ των οποίων €61,6εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32,7εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση