Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/12/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Σεπ 2012

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 ανήλθε στις 127,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 5,7% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2011. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο 2012 ο δείκτης έφτασε τις 102,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 11,2% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση