Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/05/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μαρ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €422,6 εκ., εκ των οποίων €300,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €122,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €154,1 εκ., εκ των οποίων €55,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €98,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση