Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/10/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 ανήλθε στις 125,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 119,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2010.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση