Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Αυγ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €434,0 εκ., εκ των οποίων €309,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €124,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €130,9 εκ., εκ των οποίων €54,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €76,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση