Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2014

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε στις 108,0 μονάδες (βάση 2010=100), παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2014.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, ο δείκτης σημείωσε μείωση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο του 2014 ο δείκτης έφθασε στις 104,3 μονάδες παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2014.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση