Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/04/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΑΝ 2004
13/04/2004

O Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής από τον Ιανουάριο 2003 έχει αναθεωρηθεί και ετοιμαστεί με το 2000 σαν νέα βάση.

Ο Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής με τη νέα βάση 2000 για το µήνα Ιανουάριο 2004, έφτασε στις 101,3 µονάδες.

Για το μήνα Ιανουάριο 2004, ο Δείκτης σηµείωσε µείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2003.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση