Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/06/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Απρ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €374,3 εκ., εκ των οποίων €268,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €106,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €136,2 εκ., εκ των οποίων €80,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €55,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση