Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2008 (ΠΡΟΚ)
09/04/2008


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Φεβρουάριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €449,6 εκ., εκ των οποίων €318,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €130,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €83,0 εκ., εκ των οποίων €49,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €33,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση