Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Φεβ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €343,2 εκ., εκ των οποίων €254,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €88,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,3 εκ., εκ των οποίων €57,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €48,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση